DİSK-AR: TÜİK'in verileri durumu bütün boyutlarıyla ortaya koymuyor

İSTANBUL - DİSK-AR, TÜİK'in açıkladığı Mart 2017 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına dair hazırladığı raporda, TÜİK tarafından açıklanan dar tanımlı genel işsizlik oranının işgücü piyasalarındaki durumu bütün boyutlarıyla ortaya koyamadığına vurgu yaptı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR) Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Mart 2017 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını, hazırladığı rapor ile değerlendirdi.

"İşsizlik hızla artarken, istihdam artışı yetersiz kaldı" denilen raporda işsizlik verileri şu şekilde sıralandı:

"* Bir yılda 619 bin yeni işsiz,
* Resmi işsiz sayısı 3 milyon 642 bine yükseldi
* Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 6 Milyon 525 Bin
* Gerçek işsizlik oranı yüzde 19,5
* Kadın işsizliği son 7 yılın en yüksek rakamlarına ulaştı: Yüzde 25!
* Yüksek öğrenimli işsiz sayısı 1 yılda 226 bin arttı
* Tarım dışı genç işsizliği artıyor: Yüzde 24
* Genç işsizliği yüzde 21,4’e yükseldi
* Tarım dışı işsizlik yüzde 13,7’e yükseldi
* İşsiz sayısı 619 bin artarken, istihdam 496 bin ile sınırlı kaldı
* Son bir yılda ücretli istihdam artışı sadece 309 bin oldu

YÜZDE 11.7 ARTTI

TÜİK tarafından açıklanan dar tanımlı işsizlik oranının bir önceki yılın Mart ayına göre 1.6 puan artarak yüzde 11,7’e yükseldiğine yer verilen raporda, "Böylece resmi işsizlik oranı son yedi yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Mart 2011’de yüzde 10,1 olan işsizlik oranı 7 yıl sonra 11,7’ye yükselmiş oldu. Dar tanımlı işsiz sayısı bir önceki yılın Mart ayına göre 609 bin kişi artarak 3 milyon 642 bine yükseldi. İşsiz sayısı son beş yılda 1 milyon 159 bin arttı. İşsiz sayısı son 7 yılın en yüksek düzeyinde. Genç kadın işsizlik oranı bir önceki yılın Mart ayına göre 5,7 puan artarak yüzde 25’e yükseldi. Mart 2014’te 6 milyon 41 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı Mart 2017’de 6 milyon 525 bine yükseldi. Geniş tanımlı işsiz sayısı 483 bin kişi artarak yüzde 19,5 olarak gerçekleşti. Tarım dışı kadın işsizliğindeki artış sürüyor. Tarım dışı kadın işsizliği 3 puan artarak 18,4’e yükseldi

Mart 2017 döneminde genç (15-24 yaş arası) işsizliği bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,4 puan artarak yüzde 25’e yükseldi. Tarım dışı genç işsizliğinde artış devam ediyor. Bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,9 puan artan tarım dışı genç işsizliği yüzde 24 olarak hesaplandı" denildi.

'BÜTÜN BOYUTLARI İLE ORTAYA KOYMUYOR'

TÜİK tarafından açıklanan dar tanımlı genel işsizlik oranının işgücü piyasalarındaki durumu bütün boyutlarıyla ortaya koyamadığına vurgu yapılan raporda, "Dar tanımlı/standart işsizlik hesaplarının taşıdığı kısıtlar ve sorunlar nedeniyle, işsizliğin gerçek boyutlarının anlaşılması için alternatif işsizlik verilerine ve diğer işsizlik türlerine bakmak gerekiyor" ifadesine yer verildi.

İşsizlik rakamlarının son 7 yılın en yüksek seviyesine çıkığına değinilen raporda, "Geniş tanımlı işsiz sayısı ise son dört yılın aynı dönemlerine göre zirveye ulaşmış durumda. Geniş tanımlı işsiz sayısı 593 bin kişi artarak yüzde 19,5 olarak gerçekleşti" denildi.

ÖNERİLERE YER VERİLDİ

Raporda yapılan değerlendirme ve önerilerde ise şu ifadelere yer verildi:

"TÜİK’in Mart 2017 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçları işsizlikte artış eğilimin devam ettiğini gösteriyor. İşsizlik son beş yılın en yüksek sayısına yükselirken bütün işsizlik türlerinde tırmanış yaşanıyor. Genişletilmiş işsiz sayısı 6,6 milyon gibi oldukça yüksek bir sayıya ulaşmış durumda. İşsizlikteki artış en çok kadınları ve gençleri etkiliyor. AKP’nin işsizlikle mücadelede başarısız olduğu net biçimde görülüyor.

'Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması' ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.

Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır.

İstihdam artışlarında kamunun payı dikkate değerdir. Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.

Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm taşeron işçilere kadro verilmelidir. Kamu taşeron işçileri kamu işçisi olarak kadroya alınmalıdır.
Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun “insana yaraşır iş” yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlanmalıdır.

Kiralık işçilik yasası (6715) Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmelidir.
Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Toplum yararına çalışma programları kapsamında çalıştırılanlar daimi işçi statüsüne geçirilmelidir.

İş başında eğitim adı altında çırak ve stajyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir.

İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son verilmelidir
Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır."

Rapor, grafiklerle de desteklendi.