ZMO Başkanı: Çözüm ithalat değil, planlı ekonomi

ADANA - Canlı hayvan, kırmızı et ve hububatta gümrük vergilerinin düşürülmesi ile yerli üreticinin değil yabancı üreticinin desteklendiğini belirten ZMO Adana Şube Başkanı Semih Karademir, "İzlenen politikalar dışa bağımlılığı azaltmak yerine giderek artırmakta, üretimi sürdürülemez hale getirmektedir. Çözüm ithalat değil, planlı ekonomidir" dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Adana Şube Başkanı Semih Karademir, 27 Haziran’da Resmi Gazete’de yayınlanan ve ithalat vergisinin düşürülmesini onaylayan kararı değerlendirdi. Karademir, canlı büyükbaş hayvan ithalatında yüzde 135 olan gümrük vergisinin yüzde 26’ya, dondurulmuş, soğutulmuş ya da taze sığır eti ithalatında yüzde 100 ila 225 arasında değişen verginin yüzde 40’a, buğdayın yüzde 130'dan yüzde 45'e, mısırın ise yüzde 130'dan yüzde 25'e indirilmesinin ülkedeki üreticinin değil yabancı üreticinin desteklenmesi anlamına geldiğini belirtti.

'SORUNU ÇÖZMEDİ DERİNLEŞTİRDİ'

Hayvan ithalatının sorunların çözümüne etki etmediğini kaydeden Karademir, "Ülkemizdeki hayvan varlığı, verim seviyelerinin düşük ve gerçek üretimin ilan edilenlerin gerisinde olduğu bilinen bir gerçek. Bu üç olumsuz unsurun da temel nedeni üreticilere uygun üretim ortamının sağlanamaması. Bir başka ifadeyle başta Tarım Bakanlığı olmak üzere hükümetin ilgili birimlerinin görevlerini yapmıyor olmalarıdır. Son yıllarda ülkenin gündeminden düşmeyen kırmızı et krizinin ithalatla çözüleceğini düşünenlerin 30 Nisan 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla başlattıkları ithalat, krizi çözmediği gibi aksine sorun her geçen gün daha da ağırlaşmıştır" dedi.

'ÇÖZÜM İTHALATTA DEĞİL'

Türkiye'nin sahip olduğu tarımsal potansiyelin yanlış tarım politikaları ile yok edildiğinin altını çizen Karademir, siyasal iktidarın tarımsal destekleri üreticilerin yerine, büyük işletmelere verdiğini söyledi. Karademir, şöyle dedi: "Küçük ve orta ölçekli üreticiler piyasa mekanizmasının insafına terk edilmekte. Canlı hayvan varlığının artışı söz konusu olunca istatistiklerle oynanmakta. Türkiye tarımsal üretiminin en önemli girdileri olan tohum, gübre, tarım ilacı ve mazot bakımından ithalata bağımlı. Bu nedenle dövizdeki yükselme üretim maliyetlerini artırmakta. İzlenen politikalar dışa bağımlılığı azaltmak yerine giderek artırmakta ve üretimi sürdürülemez hale getirmektedir. İthalatın çözüm olmadığı defalarca görülmesine rağmen, bu politika ısrarla sürdürülmekte."


Enflasyonu düşürmek bahanesiyle bu dönemde gümrük vergilerinin indirilmesinin, üreticinin elindeki hububat fiyatlarını baskılamaktan başka bir faydasının olmayacağını ifade eden Karademir, "Türkiye'nin ithalata bağımlılığının arttığı ve giderek gıda güvenliğini yitirdiği FAO raporlarında da yer almaktadır. Ancak bu kararların orta vadede, tarımsal üretimi azaltıcı etkilerinin olacağı gayet açık. Çözüm ithalat değil, planlı ekonomidir" diye konuştu.