CHP, kadına yönelik şiddetin resmi rakamlarının açıklanmasını istedi

ANKARA - CHP'li vekil Şenal Sarıhan, kadına yönelik gerçekleştirilen her türlü şiddetin resmi rakamlarının açıklanması için soru önergesi verdi.

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, Aile ve İçişleri Bakanlığı’na kadınlara yönelik her türlü şiddetin resmi rakamlarının açıklanması için soru önergesi verdi. Cinayet verilerinin çıkartılması ve nedenlerinin saptanmasının devletin görevi olduğunu belirten Sarıhan, resmi rakamların açıklanmasını istedi.

Sarıhan, “Hukuk devleti, insan haklarına dayanan, hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, hukuk güvenliğini sağlayan, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve yasalarla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık olan devlet olarak tanımlanır. Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti olduğu da, Anayasa’nın ikinci maddesinde belirtilmiştir. Ne yazık ki, AKP iktidarı hukuku da yasaları da hiçe saymaktadır” dedi.

Sarıhan, önergesinde, Adalet, Aile ve İçişleri Bakanlığı'nın yanıtlaması istemiyle şu sorulara yer verdi:

* Şiddete uğradığını beyan ederek kolluk güçlerine (Polis ve Jandarma karakolları) başvuran kadın sayısı kaçtır? Bu sayı ülke genelinde nedir?

* Kadın şiddeti nedeniyle kaç ceza soruşturması başlatılmıştır? Bu sayı ülke genelinde nedir?

* Kadın şiddeti nedeniyle kaç ceza davası açılmıştır? Bu sayı ülke genelinde nedir?

* Koruma talebiyle adli makamlara başvuran kadın sayısı kaçtır? Bu sayı ülke genelinde nedir?

* Kaç kadın için koruma kararı verilmiştir? Bu sayı ülke genelinde nedir?

* Erken evlendirilen kız çocuğu sayısı nedir? Erken evlendirme nedeniyle açılan soruşturma sayısı ve verilen mahkûmiyet kararı sayısı kaçtır?

* Genel olarak kötü muamele, taciz, tecavüz, cinsel istismar iddiasıyla kolluk güçlerine (Polis ve Jandarma karakolları) ve Cumhuriyet Savcılıklarına başvuran kadın sayısı kaçtır?

* Genel olarak kötü muamele, taciz, tecavüz, cinsel istismar iddiasıyla Cumhuriyet Savcılıklarına kaç ceza soruşturması başlatılmıştır?

* Genel olarak kötü muamele, taciz, tecavüz, cinsel istismar suçlamasıyla açılan ceza davalarında kaçı beraat, kaçı mahkumiyet ile sonuçlanmıştır?
*
Faili kamu görevlisi (asker, diğer kamu görevlisi) olan kötü muamele, taciz, tecavüz, cinsel istismar iddiasıyla kolluk güçlerine ve Cumhuriyet Savcılıklarına başvuran kadın sayısı kaçtır?

* Faili kamu görevlisi (asker, polis, diğer kamu görevlisi) olan kötü muamele, taciz, cinsel istismar iddiasıyla Cumhuriyet Savcılıklarına kaç ceza soruşturması başlatılmıştır?

* Faili Kamu görevlisi olan kötü muamele, taciz, tecavüz, cinsel istismar suçlamasıyla açılan ceza davalarında kaç beraat, kaçı mahkûm edilmiştir?

* 2911 sayılı kanun ile TCK’nin 299., 301., 220., 314. maddeleri ve Terörle Mücadele kanunun 7. Maddesinden kaç soruşturma başlatılmıştır? Kaç dava açılmıştır? Açılan davalarda kaç mahkûmiyet kararı verilmiştir ve bunlardan kaçı kadındır?

* Hangi örgüt, kişi ya da kurumlarca kaç tane toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve kamusal alan etkinliği gerçekleştirilmiştir?

* LGBT örgütleri, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği bağlamında gerçekleştirilen toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, basın açıklaması sayısı nedir? Katılımcı sayısı nedir? Hangilerine izin verilmemiştir?

* Kapatılan, ceza verilen dernek, vakıf, sendika sayısı nedir?