Anayasa değişikliğinde üçüncü gün

ANKARA - Meclis Genel Kurulu’nda Anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri üçüncü gününe girdi. İlk iki maddesinin kabul edildiği teklifin seçilme yaşının 18'e düşürüldüğü üçüncü maddesi üzerinde görüşme ve oylama yapılacak.

Anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinin saat 14.00’te tekrar başladığı Meclis Genel Kurulu’nda gündem dışı konuşmalar ve ardından partilerin araştırma önergelerinin görüşülmesine geçilecek. İlerleyen saatlerde başlayacak olan görüşmede ilk olarak teklifin üçüncü maddesi üzerine gruplar adına konuşmalar yapılacak. Soru cevap işleminin ardından değişiklik önergelerinin görüşülmesinin ardından gizli oylamaya gidilecek. Görüşmelerin bugünkü oturumunda 3 maddenin görüşülmesi planlanıyor.

ÜÇÜNCÜ MADDE NEYİ GETİRİYOR

Bugünkü oturumunda başlanacak olan üçüncü madde milletvekili seçilme yaşıyla ilgili düzenlemeyi kapsıyor. Mevcut Anayasa’nın 76. Maddesinde 25 olarak belirlenen seçilme yaşı teklif edilen değişiklik ile 18’e indiriliyor. Aynı maddedeki milletvekili seçilmeye engel halleri belirleyen kısımda yer alan “yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar” kısmında ise , “askerlikle ilişiği olanlar” şeklinde değişikliği öngörülüyor.

DÜN KABUL EDİLEN MADDELER

Dünkü oturumda teklifin ilk iki maddesi üzerine görüşmeler yapılmış ve oylama gerçekleşmişti. Anayasa’nın 9. maddesine “Bağımsız” ibaresinden sonra “ve tarafsız” ibaresini eklenmesini öngören değişikli teklifin 1. maddesi “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır” ibaresi “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır” diye değiştirilmesi ön görülüyor. Anayasa değişiklik teklifinin birinci maddesi 347 “Evet” oyuyla kabul edildi.

Değişikliğin ikinci maddesinde mevcut Anayasa’nın 75. maddesinde yer alan, “Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen beşyüzelli milletvekilinden oluşur” ibaresi “Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen altıyüz milletvekilinden oluşur” biçiminde değiştirilip, 550 olan mevcut milletvekili sayısı 600’e çıkarılıyor.2. madde için 480 milletvekilinin oy kullandığı oylamada 343 “Evet” oyuyla kabul edildi. 133 milletvekili de “Hayır” oyu vermişti.