Eymir Gölü tehdit altında

ANKARA - Eşsiz manzarası, endemik bitki türleri ve doğası ile göz kamaştıran Eymir Gölü çevresel faktörler ve artan kentsel yapılaşma sonucu kirlilik tehdidi altında.

Ankara’nın sayılı mesire alanlarından olan Eymir Gölü eşsiz doğası, manzarası ve kendine özgü faunası ile kentin stresinden kurtulmak isteyen Ankaralılar için önemli bir çekim merkezi. Eymir Gölü çevresinde 83 farklı kuş türü, 3 tane iki yaşamlı canlı türü, 25 memeli, 12 sürüngen, 13 balık ve 493 bitki türü bölgede yaşamaktadır. Bu bitkilerden 47 tanesinin endemik olması bölgenin korunması elzem hale geliyor.

SU SORUNU HENÜZ ÇÖZÜLEMEDİ

Eymir Gölü 1990 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı ile “özel koruma bölgesi” olarak ilan edilse de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, her dönem farklı gerekçelerle gölün arazisini ranta açmak için fırsat kolladı. Ancak göl Orta Doğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ) arazisi içinde bulunduğu için bugüne kadar korunabildi. Ayrıca gölün etrafındaki 40 kilometrekarelik alan da ODTÜ tarafından ormanlaştırıldı. Bu yönü ile 3 kilometre mesafedeki Mogan Gölü ile farklılığı gözle görülüyor. Eymir Gölü'nün çevresi ormanı ile göz doldursa da su sorunu henüz çözülmüş değil.

METAN GAZI SU YAŞAMINI BİTİRİYOR

ODTÜ’lü akademisyenler 21 yıldır gölden 15 günde bir gölün 4 farklı bölgesinden su numunesi alarak analiz ediyor. Gölün hidrolojik (su ile ilgili) değişimler karşısında çok hassas olduğu da bu analizler sonucu ortaya çıktı. Bölgede gölü besleyen kaynaklarda azalma olduğu zamanlarda azalan oksijen balıkların ölümüne sebep oluyor. Yine suyun azalması ile gölün dibinde biriken metan gazı dışarı çıkıyor. Bu durum balıkların zehirlenerek ölümüne sebep oluyor.

ARTAN BETONLAŞMA KAYNAKLARI KURUTUYOR

Eymir'in doğal yapısını koruyan sulak alanlarda artan yapılaşma betonlaşma ile göle gelen su son dönemlerde yarı yarıya azalmış durumda. Eymir Gölü’nü besleyen 2 kaynaktan birisi Mogan Gölü diğeri de gölün doğu yakasından gelen Bursalı Çayı. Mogan gölünde su seviyesi arttığı zamanlarda açılan kapaklar ile Eymir gölüne su aktarılıyor. Mogan Gölünün kirliliği de bu yönü ile Eymir Gölü’nü doğrudan etkilemiş oluyor. Mogan Gölünü besleyen güneyindeki bataklık ve sulak araziler üzerine yapılan fabrikalar Mogan Gölünün ve Eymir Gölünün geleceğini etkiliyor.

KİRLİLİK TEHDİDİ ALTINDA

Eymir Gölü’nü besleyen diğer Bursalı Çayı ise atılan çöpler sebebi ile kirlilik yaratıyor. Eymir Gölü’nün doğu yakasına dökülen Bursalı Çayı Eymir Gölündeki kapaklar ile doğrudan göle dökülmesi engellense de gölün hemen girişindeki su birikintilerinde kötü görüntü ve koku yaratıyor. Önlem alınmadığı taktirde artacak kirlilik ile birlikte Eymir Gölü de kirlilik tehdidi altında.